Op dinsdag 7 September 2021 zal de najaars-Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden. Tijdens deze vergadering komen onder andere aan bod de afrekening van het verenigingsjaar 2020-2021, het jaarverslag, het bestuurlijk beleidsplan en wijzigingen in het huishoudelijk reglement (HR). De ALV zal plaatsvinden in de kantine van HKC. Inloop vanaf 19:15, de vergadering start om 19:30. 

We verwachten dat jullie allemaal aanwezig zijn bij de ALV. Mocht je toch niet aanwezig kunnen zijn, geef dit dan door aan Lian of mail naar secretaris@uskvhebbes.nl. We willen je in dat geval vragen om een machtigingsformulier in te vullen. Deze zijn aanwezig tijdens de trainingen. 

Tijdens de ALV zal ten minste één exemplaar van de officiële stukken op papier aanwezig zijn. Verder zorgt het bestuur voor een beknopte powerpointpresentatie. Het is aan te raden om een opgeladen telefoon, laptop of tablet mee te nemen, zodat je mee kan lezen.

Categorieën: Belangrijk