Najaars-ALV

Op dinsdag 7 September 2021 zal de najaars-Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden. Tijdens deze vergadering komen onder andere aan bod de afrekening van het verenigingsjaar 2020-2021, het jaarverslag, het bestuurlijk beleidsplan en wijzigingen in het huishoudelijk reglement (HR). De ALV zal plaatsvinden in de kantine van HKC. Inloop vanaf 19:15, de Lees meer…