De Kasko controleert en ondersteunt de penningmeester bij het op orde houden van de financiële administratie.

Commissieleden

  • Gertjan Sonnemans
  • Mirjam van Zanten
V.l.n.r: Gertjan, Mirjam