De Kasko controleert en ondersteunt de penningmeester bij het op orde houden van de financiële administratie.

Commissieleden

  • Lisa van der Pas
  • Gertjan Sonnemans