De Lustrumcommissie wordt iedere 5 jaar opgericht om het lustrum te vieren. Afgelopen lustrum heeft deze commissie allerlei super leuke activiteiten georganiseerd voor leden, vrienden en oude leden! Momenteel is de Lustrumcommissie inactief tot het volgende lustrum.

Algemeen email adres: lucie@uskvhebbes.nl

Commissieleden

  • Maria Groenenberg (Voorzitter)
  • Tuur Egbers
  • Marly Oeloff
  • Esther Mertens
  • Gertjan Sonnemans
  • Rosalie Koppejan