De Spoko heeft als taak om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de vereniging. Dit gebeurt door zowel activiteiten te organiseren die de vereniging geld opleveren als door het aantrekken van sponsoren. Het doel hiervan is om de contributie van de leden zo laag mogelijk te laten en het lidmaatschap bij Hebbes dus aantrekkelijker te maken.

Algemeen email adres: sponsoring@uskvhebbes.nl

  • Nadine Andriessen
  • Selinde Bobeldijk
  • David Boesjes
  • Boris de Jong