Algemene gegevens nieuw lid


  ManVrouw


  Lidmaatschap  Ja, ik ben studentNee, ik ben geen student
  Contactpersoon voor noodsituaties

  *USKV Hebbes gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de contactpersoon en zal deze alleen gebruiken in geval van nood.

  Betalingsinformatie en machtiging tot automatische incasso

  De betaling van het lidmaatschap wordt in 1 keer per jaar afgeschreven bij de eerst volgende betalingsregeling. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan USKV Hebbes om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en andere financiële verplichtingen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


  Privacy wetgeving

  Door het ondertekenen van dit formulier meld ik mij aan als lid van USKV Hebbes voor het seizoen 2021-2022.
  - Ik zal voldoen aan de financiële verplichting die verbonden is aan mijn lidmaatschap (wedstrijdlid € 68,- per jaar; trainingslid € 17,- per jaar, toernooilid €10,- per jaar).
  - Zonder schriftelijke afmelding voor 15 mei 2021 wordt dit lidmaatschap (en de daaraan verbonden financiële verplichting) verlengd voor nog een seizoen.
  - Één Spoko-actie per jaar is verplicht voor ieder lid, anders staat hier een boete tegenover van € 25,- (dit geldt niet als je korter dan 3 maanden van het verenigingsjaar lid bent.)
  - Ik zal voor ieder jaar dat ik lid ben een OlymPas van Sportcentrum Olympos aanschaffen vóór de deadline die door het bestuur gesteld wordt.
  - Ik ga akkoord met de statuten en de reglementen van de vereniging.

  Ik geef USKV Hebbes toestemming om mij twee keer per maand een nieuwsbrief toe te sturen per e-mail.
  Ik geef USKV Hebbes toestemming herkenbare foto’s van mij, genomen tijdens activiteiten van USKV Hebbes, te plaatsen op sociale media van USKV Hebbes.


  Toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken door een mail te sturen naar secretaris@uskvhebbes.nl.
  Een specifieke foto kan altijd op verzoek verwijderd worden van sociale media. Bij verwerking van jouw
  persoonsgegevens houdt USKV Hebbes zich aan de Privacy Policy.

  Ik ga akkoord met de voorwaarden van aanmelding en het privacybeleid.