In verband met het coronavirus zijn er op het sportcomplex Olympos (zaterdag) en op het sportcomplex van HKC (woensdag) enkele maatregelen getroffen.

Olympos

Op maandag wordt er door de teams getraind op het sportcomplex Olympos. Het momenteel toegestaan gebruik te maken van de kleedkamers. De binnen- en buitenkleedkamers zijn open mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Houd er rekening mee dat niet de gehele groep in één keer kan omkleden en douchen. U wordt vriendelijk verzocht zich te allen tijde te houden aan deze maatregelen en ook aan de bewegwijzering aangegeven door Olympos. Verder dient natuurlijk de 1,5 meter afstand gehouden te worden buiten het veld. Het sportcafé is open tot 22 uur. In het sportcafé en op het terras is aangegeven op welke plekken mensen mogen zitten. Er zijn tijdens de trainingen twee corona-coördinatoren aanwezig die aanwijzingen kunnen geven. Bij de ingang van het veld staat desinfectiemiddel, graag handen desinfecteren wanneer spelers en staf het veld betreden.   

HKC

Op de woensdagen wordt er door de teams getraind op het sportcomplex van HKC (U). Bij HKC (U) zijn de buitenkleedkamers open mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Er zijn maximaal 4 personen per kleedkamer toegestaan. Houd er rekening mee dat niet de gehele groep in één keer kan omkleden en douchen. Ook hier vragen wij u buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De sportkantine is open en er zal een corona-coördinator aanwezig zijn. Bij de ingang van het veld staat desinfectiemiddel, graag handen desinfecteren wanneer spelers en staf het veld betreden.  

Gezondheidscheck

De corona-coördinatoren doen gezondheidscheck vooraf aan iedere training. Graag bij klachten thuisblijven.

Toeschouwers

Toeschouwers zijn tijdens de trainingen en wedstrijden momenteel toegestaan, wel dient de 1,5 meter afstand gewaarborgd worden.

Wanneer u vragen hebt kunt u ons bereiken via:

Email: wedstrijdsecretaris@uskvhebbes.nl
Telefoonnummer: 06-12933188

Hartelijk dank voor uw medewerking.