Begin deze zomer heeft Hebbes zich aangesloten bij het Sportakkoord. Hierbij zetten we ons, samen met andere sportverenigingen in Utrecht, in op het gebied van vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Dit akkoord biedt sportaanbieders de mogelijkheid aan om subsidie aan te vragen voor een challenge binnen één van deze thema’s. Dit hebben wij dan ook gedaan! Wij vinden het belangrijk dat iedereen veilig kan sporten bij Hebbes. Daarom gaan wij als bestuur binnenkort een EHBO certificaat halen zodat er tijdens kleine ongevallen direct gehandeld kan worden. Wij hopen hierdoor de veiligheid bij activiteiten en wedstrijden te vergroten. Om het bestuur en daarmee de vereniging langdurig te versterken kan ook het volgende bestuur met deze subsidie zijn EHBO certificaat halen.